top of page

Texte critice

38.jpg

Lucrãrile expuse conţin virtuţi ale unui talent remarcabil de desenator şi simţ compoziţional, o figuraţie echilibratã care denotã o realã capacitate de stãpânire a formei şi servirea ei prin culoare.

O organicã folosire a sistemelor de semn plastic trece de temã şi afirmã o putere enunţialã şi vigoare împinse uneori spre patetic.

Ion Sălișteanu, pictor

bottom of page